Lust att bli medlem?

Idag är vi ca 300 medlemmar. Som medlem i vänföreningen informeras du om vad som händer i trädgården. Du deltar till förmånligt pris i de evenemang som arrangeras av föreningen. Ibland är arrangemangen dessutom endast öppna för medlemmar.

Som medlem får du ställa dig i kö till en av våra 60 odlingslotter i trädgården.

Medlemsavgiften per år är:

  • Enskild medlem 100kr

  • Familjemedlemskap 150kr  (max två vuxna samt barn under 18 år inom samma hushåll).

  • Odlingslott 100:-

Betala in medlemsavgiften på:
Plusgirokonto 80 92 88 - 4
Föreningen Slottsträdgårdens Vänner i Malmö

Glöm inte att uppge namn, adress och e-postadress.