Back to All Events

GUIDNING PÅ AUGUSTENBORGS BOTANISKA TAKTRÄDGÅRD

En guidning bara för Slottsträdgårdens Vänner under 90 minuter på taken och i området. Besöket inleds med en introduktion till hur Ekostaden Augustenborg skapades. Historien om hur stadsdelen förändrats från att vara en ru g stadsdel med översvämningsproblematik till en mer modern och innovativ stadsdel,
med smarta grönblå lösningar och fokus på social hållbarhet.
På takträdgården tittar vi på de olika typerna av gröna tak samt vilka miljöfördelar de har, här nns också
en köksträdgård.
Under rundvandringen i Ekostaden Augustenborg nns möjligheten att på nära håll diskutera det öppna dagvattensystemet och MKB:s spjutspetsprojekt Greenhouse.

När: Tisdag 29 augusti, kl 18.00-19.30.
Plats: Ystadvägen 56, Malmö (Scandinavian Green Roof Institute AB) Hemsida greenroof.se
Pris: 100 kr för medlemmar. Övriga 200 kr och i mån av plats. Max 30 personer.
Anmälan mm: Anmälan och betalning senast den 15 augusti. Anmälan skickas till anmalan@slottstradgarden.se med namn och telefonnummer. Betalning sätts in på postgiro 80 92 88 – 4.