Back to All Events

HISTORISK TRÄDGÅRDSGUIDNING PÅ KATRINETORP

Välkommen till en av landets bäst bevarade empireanläggningar med historiska trädgårdar och tillhörande engelsk landskapspark. Katrinetorp i utkanten av Malmö är en gård med historia som sträcker sig tillbaka till år 1799. Malmö stad köpte Katrinetorp 1937.
Under den period då Katrinetorps trädgård och park skapades var smakidealen inne i en brytningsperiod. Gamla idéer ck delvis ge vika för nya, så även inom trädgårdskonsten. Katrinetorps trädgårdar är rekonst- ruerade och fortsätter att utvecklas.

När: Onsdag den 6 september, kl 18.30
Plats: Katrinetorp, Katrinetorps Allé 1
Pris: 50 kr för medlemmar. Övriga 100 kr och i mån av plats. Max 25 personer.
Anmälan mm: Anmälan och betalning senast den 27 augusti. Anmälan skickas till anmalan@slottstradgar- den.se med namn och telefonnummer. Betalning sätts in på postgiro 80 92 88 – 4.