Back to All Events

Årsmöte

Kära medlemmar!

Välkommen till Årsmöte.

Efter avslutat möte, då fika serveras, finns det möjlighet att byta och dela frön och sticklingar med varandra. Så passa på att billigt och enkelt förnya med växter.

Vi ser fram emot ett nytt år med alla er medlemmar i vänföreningen.

Hjärtligt Välkomna önskar Styrelsen

Motioner till årsmötet mailas till: info@slottstradgarden.se senast den 19 mars.

DAGORDNING

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

§ 2 Val av två protokolljusterare.

§ 3 Fastställande av dagordningen.

§ 4 Fråga om årsmötet har blivit behörigt utlyst.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse avseende 2018.

§ 6 Fastställande av balans- och resultaträkning avseende 2018.

§ 7 Revisionsberättelse avseende 2018.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter under 2018.

§ 9 Motioner och propositioner.

§ 10 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för 2019.

§ 11 Val av ordförande.

§ 12 Val av styrelseledamöter.

§ 13 Val av revisor och revisorssuppleant.

§ 14 Val av valberedning, 3 ledamöter varav en sammankallande.

§ 15 Övriga frågor.

§ 16 Mötet avslutas.

Earlier Event: November 27
Julmys - Knytbuffé i växthuset