Välkommen till Trädgården

Floran varierar med tid och säsonger; ibland finner du tjugo olika sorters aklejor och luktärter med 1600-tals ursprung, ibland kan du komma över exotiska tallar och spetskål. Dynamiskt och spännande är vad som siktas på.  

För foton och nyheter om trädgården, föreningen och evenemang
följ oss på facebook

Slottsträdgårdens historik

Initiativet till att anlägga en ekologisk trädgård i Malmö togs av Lisa Isling. Hon var en ung journalist som bara hade en balkong att odla på men många idéer, inspirerad av Rosendals trädgårdar, gerillaodlingar i New York och ett växande intresse för ekologisk odling.

Det gamla trädgårdsmästeriet vid Slottsmöllan låg vid denna tiden obrukad och tjänade som upplagsplats för maskiner med mera. Lisa och hennes vänner insåg att läget var perfekt och platsen formligen ropade efter att tas om hand.

De lyckades övertyga ansvariga inom kommunen men trots detta var det många hinder att komma över: byggförbud, problem med finansiering och krångel med stadsplan. Men idén hölls levande och byggförbudet kunde man kringgå tack vare att Ragnar Nilsson, vars kolonistuga stod utan hemvist, donerade denna stuga till den då nybildade föreningen Slottsträdgårdens vänner. Stugan blev en viktig samlingspunkt. Där kunde man också ordna lite kaféverksamhet som tillsammans med försäljning av grönsaker gav föreningen inkomster.

Genombrottet kom då föreningen fick en större donation av Malmö Förskönings- och planteringsförening. Nu kunde man anställa John Taylor, en trädgårdsmästare från England som gick ”all in” för idén med en ekologisk trädgård. Slottsträdgården invigdes i maj 1998 och väckte redan från början intresse bland odlingsentusiaster. I TV-programmet ”Gröna rum” året efter, kunde man till exempel följa Johns arbete med att förvandla ett stycke obrukad lerjord till en grönskande trädgård.

Trädgårdens framväxt och det lilla kaféets servering drog många intresserade. Med Trädgårdsbron, som byggdes 1999, ökade antalet besökare kraftigt och fem år senare stod det klart att Slottsträdgården var en sådan tillgång för Malmö att staden tog över ansvaret.

Kaféet drevs då fortfarande av Vänföreningen. Från början var det helt på ideell basis, men tillströmningen av gäster, inte minst under de populära musikkvällarna på somrarna, krävde hjälp av anställd personal. Den lilla kolonistugan klarade inte heller av trycket och efter att Malmö stad tagit över stugan och genomfört renovering och tillbyggnad, övergick kaféverksamheten 2009 till Tareq Taylor som drev kaféet i 8 år innan det övergick till ny arrendator.

Arbetet med kaféet hade krävt mycket engagemang, men nu kunde Vänföreningen ägna sig helhjärtat åt själva trädgården och evenemang knutna till den. Tillgången till odlingslotter för medlemmarna blev också en viktig del av föreningens verksamhet och utbudet av kurser, evenemang och studieresor ökade. Sammantaget ledde denna nytändning också till ett ständigt ökande medlemstal.

Från begynnelsens stenhårda ogräsyta till dagens prunkande oas, har idealister och entusiaster i Vänföreningen bidragit till Slottsträdgårdens utveckling – och fortsätter så.