Vänföreningens roll och syfte är dels att vara med och göra trädgården till en levande och välkomnande mötesplats, dels att sprida information om den.

Dessutom anordnar föreningen kurser, föreläsningar och utflykter med teman som på olika sätt anknyter till ekologisk odling.

Sist, men inte minst, förfogar föreningen över 60 odlingslotter i trädgården som erbjuds medlemmar till en låg årskostnad.


Vill du bli medlem?

Som medlem får du information om vad som händer i trädgården. Du deltar för ett förmånligt pris i de kurser och evenemang som anordnas av föreningen.

Som medlem får du också plats i kön till våra populära odlingslotter.

Medlemsavgiften per år är:
- Enskild medlem 100 kr
- Familj (max 2 vuxna samt barn under 18 år) 150 kr
- Odlingslott 100 kr

Betala in medlemsavgiften på Plusgiro-konto 80 92 88 – 4, Föreningen Slottsträdgårdens vänner

Glöm inte uppge namn, adress och e-postadress.