Vänföreningens roll och syfte är att sprida information om trädgården och att vara med och göra trädgården till den levande mötesplats det är. 

Vi guidar grupper, anordnar kurser och föreläsningar och ställer upp som funktionärer vid evenemang i trädgården.


Har du någon aktivitet eller ett evenemang du skulle vilja genomföra i eller i samband med trädgården med hjälp av vänföreningen: en kurs, konstutställning, teaterföreställning... Då är du välkommen att höra av dig, så kan vi försöka förverkliga det.